Ekumenický4. Mojžišova1,37

4. Mojžišova 1:37

Numeri

Z Benjamínovho kmeňa ich na­počítali trid­saťpäťtisícštyris­to.


Verš v kontexte

36 Z Benjamínovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 37 Z Benjamínovho kmeňa ich na­počítali trid­saťpäťtisícštyris­to. 38 Z Dánovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

37 ich počítaných, z po­kolenia Ben­jaminov­ho bolo tridsaťpäť tisíc štyris­to.

Evanjelický

37 spočítaných za kmeň Ben­jamín bolo trid­saťpäťtisíc štyris­to.

Ekumenický

37 Z Benjamínovho kmeňa ich na­počítali trid­saťpäťtisícštyris­to.

Bible21

37 poko­lení Ben­jamín čítalo 35 400 mužů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček