Bible21Numeri1,37

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­aktuál­nej­šie­ho čes­ké­ho
pre­kla­du Biblie 21. sto­ro­čia
kú­pi­te napr.:
tu, tu alebo tu

Numeri 1:37

poko­lení Ben­jamín čítalo 35 400 mužů.


Verš v kontexte

36 Synové Ben­jamínovi pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů ve jmenném se­z­na­mu, všich­ni bo­je­s­chopní od dvaceti let výše: 37 poko­lení Ben­jamín čítalo 35 400 mužů. 38 Synové Danovi pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů ve jmenném se­z­na­mu, všich­ni bo­je­s­chopní od dvaceti let výše:

späť na Numeri, 1

Príbuzné preklady Roháček

37 ich počítaných, z po­kolenia Ben­jaminov­ho bolo tridsaťpäť tisíc štyris­to.

Evanjelický

37 spočítaných za kmeň Ben­jamín bolo trid­saťpäťtisíc štyris­to.

Ekumenický

37 Z Benjamínovho kmeňa ich na­počítali trid­saťpäťtisícštyris­to.

Bible21

37 poko­lení Ben­jamín čítalo 35 400 mužů.

Bible21Numeri1,37

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček