Ekumenický4. Mojžišova1,18

4. Mojžišova 1:18

Numeri

a pr­vý deň druhého mesiaca zhromaždili celú po­spolitosť. Po­tom sa dával za­pisovať do zo­znamu mien podľa rodového pôvodu, rodov a rodín každý muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac,


Verš v kontexte

17 Mojžiš a Áron si pri­brali tých­to menovite uvedených mužov 18 a pr­vý deň druhého mesiaca zhromaždili celú po­spolitosť. Po­tom sa dával za­pisovať do zo­znamu mien podľa rodového pôvodu, rodov a rodín každý muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac, 19 ako to Mojžišovi pri­kázal Hos­podin. Spočítali ich na Sinaj­skej púšti.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A shromaždili celú obec pr­vého dňa druhého mesiaca, a pri­znávali sa rodom ku svojim čeľadiam podľa domu svojich ot­cov počtom mien, vo veku od dvad­sať rokov a vy­še podľa svojich hláv.

Evanjelický

18 a v pr­vý deň druhého mesiaca zhromaždili celý zbor. Po­tom sa dávali za­písať podľa rodin­nej prís­lušnos­ti, podľa čeľadí a rodín do počtu mien, od dvad­saťročných vy­ššie, hlava za hlavou

Ekumenický

18 a pr­vý deň druhého mesiaca zhromaždili celú po­spolitosť. Po­tom sa dával za­pisovať do zo­znamu mien podľa rodového pôvodu, rodov a rodín každý muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac,

Bible21

18 a prvního dne druhého měsíce shro­máž­di­li ce­lou obec ke sčítání pod­le je­jich rodů a ot­cov­ských do­mů. Všich­ni od dvaceti let výše byli je­den po druhém za­hrnu­ti do jmenného se­z­na­mu,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček