Ekumenický4. Mojžišova1,17

4. Mojžišova 1:17

Numeri

Mojžiš a Áron si pri­brali tých­to menovite uvedených mužov


Verš v kontexte

16 Títo za­stupovali po­spolitosť ako kniežatá svojich kmeňov; stáli na čele tisícov Iz­raela. 17 Mojžiš a Áron si pri­brali tých­to menovite uvedených mužov 18 a pr­vý deň druhého mesiaca zhromaždili celú po­spolitosť. Po­tom sa dával za­pisovať do zo­znamu mien podľa rodového pôvodu, rodov a rodín každý muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac,

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Vtedy pojal Mojžiš a Áron tých­to mužov, ktorí boli označení menami.

Evanjelický

17 Mojžiš a Áron si pri­brali tých­to mužov, ktorí boli podľa mena označení,

Ekumenický

17 Mojžiš a Áron si pri­brali tých­to menovite uvedených mužov

Bible21

17 Mo­jžíš s Áro­nem tedy vza­li jmenované muže

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček