Ekumenický4. Mojžišova1,19

4. Mojžišova 1:19

Numeri

ako to Mojžišovi pri­kázal Hos­podin. Spočítali ich na Sinaj­skej púšti.


Verš v kontexte

18 a pr­vý deň druhého mesiaca zhromaždili celú po­spolitosť. Po­tom sa dával za­pisovať do zo­znamu mien podľa rodového pôvodu, rodov a rodín každý muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac, 19 ako to Mojžišovi pri­kázal Hos­podin. Spočítali ich na Sinaj­skej púšti. 20 Zo synov Rúbena, Iz­raelov­ho pr­vorodeného, sa podľa rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, tak ich spočítal na púšti Sinai.

Evanjelický

19 tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. Tak ich spočítal na Sinaj­skej púšti.

Ekumenický

19 ako to Mojžišovi pri­kázal Hos­podin. Spočítali ich na Sinaj­skej púšti.

Bible21

19 jak Mo­jžíšovi přikázal Hos­po­din. Tak­to je na Si­naj­ské pouš­ti sečetl

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček