EkumenickýNehemiáš6,11

Nehemiáš 6:11

Ja som však od­vetil: Môže nie­kto ako ja utiecť? Môže nie­kto ako ja voj­sť do chrámu a zo­stať nažive? Ne­voj­dem.


Verš v kontexte

10 Vošiel som do domu Šemaju, Delájov­ho syna, Mehétabelov­ho vnuka, ktorý žil od­delene, lebo bol nečis­tý. Po­vedal mi: Poďme do Božieho domu, do vnút­ra chrámu, za­vrime dvere chrámu, lebo sa ťa chys­tajú za­biť, v noci sa ťa chys­tajú za­biť! 11 Ja som však od­vetil: Môže nie­kto ako ja utiecť? Môže nie­kto ako ja voj­sť do chrámu a zo­stať nažive? Ne­voj­dem. 12 Zbadal som, že ho Boh ne­pos­lal, ale proroc­tvo o mne vy­slovil pre­to, lebo ho Tóbija a San­bal­lat najali za od­menu.

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

11 Na to som po­vedal: Či by muž, ako som ja, mal utekať? A k­de kto je taký jako ja, kto by vošiel do chrámu a žil? Ne­voj­dem.

Evanjelický

11 Ja som však od­vetil: Či muž, ako som ja, môže utiecť? A ako by mohol nie­kto mne podob­ný voj­sť do chrámu a os­tať nažive? Ne­voj­dem!

Ekumenický

11 Ja som však od­vetil: Môže nie­kto ako ja utiecť? Môže nie­kto ako ja voj­sť do chrámu a zo­stať nažive? Ne­voj­dem.

Bible21

11 „Člověk jako já by měl utíkat?“ ře­kl jsem na to. „A copak někdo jako já může jít do sva­tyně a přežít? Ne­půjdu tam.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček