RoháčekNehemiáš6,11

Nehemiáš 6:11

Na to som po­vedal: Či by muž, ako som ja, mal utekať? A k­de kto je taký jako ja, kto by vošiel do chrámu a žil? Ne­voj­dem.


Verš v kontexte

10 A ja som vošiel do domu Šemiáša, syna Delai­áša, syna Mehetabelov­ho, ktorý sa bol za­vrel, a riekol mi: Sídime sa do domu Božieho, do vnút­ra chrámu a za­mknime dvere chrámu, lebo prij­dú ťa za­biť a prij­dú vnoci ťa za­biť. 11 Na to som po­vedal: Či by muž, ako som ja, mal utekať? A k­de kto je taký jako ja, kto by vošiel do chrámu a žil? Ne­voj­dem. 12 A po­znal som, že hľa, ne­pos­lal ho Bôh, ale to proroc­tvo hovoril proti mne, a Tobiáš a San­bal­lat ho boli najali za mzdu,

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

11 Na to som po­vedal: Či by muž, ako som ja, mal utekať? A k­de kto je taký jako ja, kto by vošiel do chrámu a žil? Ne­voj­dem.

Evanjelický

11 Ja som však od­vetil: Či muž, ako som ja, môže utiecť? A ako by mohol nie­kto mne podob­ný voj­sť do chrámu a os­tať nažive? Ne­voj­dem!

Ekumenický

11 Ja som však od­vetil: Môže nie­kto ako ja utiecť? Môže nie­kto ako ja voj­sť do chrámu a zo­stať nažive? Ne­voj­dem.

Bible21

11 „Člověk jako já by měl utíkat?“ ře­kl jsem na to. „A copak někdo jako já může jít do sva­tyně a přežít? Ne­půjdu tam.“