EvanjelickýNehemiáš6,11

Nehemiáš 6:11

Ja som však od­vetil: Či muž, ako som ja, môže utiecť? A ako by mohol nie­kto mne podob­ný voj­sť do chrámu a os­tať nažive? Ne­voj­dem!


Verš v kontexte

10 Keď som vošiel do domu Šemaju, syna Delajov­ho a vnuka Mehétabélov­ho, ktorý bol práve od­delený pre nečis­totu, po­vedal mi: Poďme spolu do Božieho domu, do vnút­ra chrámu a za­vrime jeho dvere, lebo ťa prídu za­vraždiť; v noci ťa prídu za­vraždiť. 11 Ja som však od­vetil: Či muž, ako som ja, môže utiecť? A ako by mohol nie­kto mne podob­ný voj­sť do chrámu a os­tať nažive? Ne­voj­dem! 12 Zbadal som, že Boh ho ne­pos­lal, ale pre­to vy­slovil o mne proroc­tvo, lebo ho najal Tóbija a San­bal­lat.

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

11 Na to som po­vedal: Či by muž, ako som ja, mal utekať? A k­de kto je taký jako ja, kto by vošiel do chrámu a žil? Ne­voj­dem.

Evanjelický

11 Ja som však od­vetil: Či muž, ako som ja, môže utiecť? A ako by mohol nie­kto mne podob­ný voj­sť do chrámu a os­tať nažive? Ne­voj­dem!

Ekumenický

11 Ja som však od­vetil: Môže nie­kto ako ja utiecť? Môže nie­kto ako ja voj­sť do chrámu a zo­stať nažive? Ne­voj­dem.

Bible21

11 „Člověk jako já by měl utíkat?“ ře­kl jsem na to. „A copak někdo jako já může jít do sva­tyně a přežít? Ne­půjdu tam.“