EkumenickýNehemiáš6,10

Nehemiáš 6:10

Vošiel som do domu Šemaju, Delájov­ho syna, Mehétabelov­ho vnuka, ktorý žil od­delene, lebo bol nečis­tý. Po­vedal mi: Poďme do Božieho domu, do vnút­ra chrámu, za­vrime dvere chrámu, lebo sa ťa chys­tajú za­biť, v noci sa ťa chys­tajú za­biť!


Verš v kontexte

9 Tí všet­ci nás chceli za­strašiť. Hovorili si: Ich ruky ochab­nú v práci a tá sa nedokončí. Tak teda, Bože, po­sil­ni moje ruky! 10 Vošiel som do domu Šemaju, Delájov­ho syna, Mehétabelov­ho vnuka, ktorý žil od­delene, lebo bol nečis­tý. Po­vedal mi: Poďme do Božieho domu, do vnút­ra chrámu, za­vrime dvere chrámu, lebo sa ťa chys­tajú za­biť, v noci sa ťa chys­tajú za­biť! 11 Ja som však od­vetil: Môže nie­kto ako ja utiecť? Môže nie­kto ako ja voj­sť do chrámu a zo­stať nažive? Ne­voj­dem.

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 A ja som vošiel do domu Šemiáša, syna Delai­áša, syna Mehetabelov­ho, ktorý sa bol za­vrel, a riekol mi: Sídime sa do domu Božieho, do vnút­ra chrámu a za­mknime dvere chrámu, lebo prij­dú ťa za­biť a prij­dú vnoci ťa za­biť.

Evanjelický

10 Keď som vošiel do domu Šemaju, syna Delajov­ho a vnuka Mehétabélov­ho, ktorý bol práve od­delený pre nečis­totu, po­vedal mi: Poďme spolu do Božieho domu, do vnút­ra chrámu a za­vrime jeho dvere, lebo ťa prídu za­vraždiť; v noci ťa prídu za­vraždiť.

Ekumenický

10 Vošiel som do domu Šemaju, Delájov­ho syna, Mehétabelov­ho vnuka, ktorý žil od­delene, lebo bol nečis­tý. Po­vedal mi: Poďme do Božieho domu, do vnút­ra chrámu, za­vrime dvere chrámu, lebo sa ťa chys­tajú za­biť, v noci sa ťa chys­tajú za­biť!

Bible21

10 Když jsem vešel do domu Še­majáše, syna De­lajáše, syna Me­het­a­be­lova, byl za­ražený a ře­kl mi: „Po­jď­me se sejít v Božím do­mě, uvni­tř v chrámě. Chrá­mové dveře mu­sí­me za­vřít. Chtějí tě to­tiž za­vraž­dit. V noci tě při­jdou zavraždit!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček