EkumenickýNehemiáš11,8

Nehemiáš 11:8

Ďalej Gab­baj a Sal­laj, spolu deväťs­tod­vad­saťosem.


Verš v kontexte

7 Toto sú zase Ben­jamínov­ci: Sal­lu, syn Mešul­láma, syna Jóeda, syna Pedáju, syna Koláju, syna Maaséju, syna Itíela, syna Ješaju. 8 Ďalej Gab­baj a Sal­laj, spolu deväťs­tod­vad­saťosem. 9 Jo­el, syn Zik­riho, bol ich pred­stavený, a Jehúda, Has­senu­ov syn, bol druhý po ňom.

späť na Nehemiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

8 A po ňom Gab­baj, Sal­laj, deväťs­to dvad­saťosem.

Evanjelický

8 Ok­rem neho Gab­baj a Sal­laj, spolu deväťs­tod­vad­saťosem.

Ekumenický

8 Ďalej Gab­baj a Sal­laj, spolu deväťs­tod­vad­saťosem.

Bible21

8 Po něm Gabaj a Salaj, tedy 928 mužů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček