EvanjelickýNehemiáš11,8

Nehemiáš 11:8

Ok­rem neho Gab­baj a Sal­laj, spolu deväťs­tod­vad­saťosem.


Verš v kontexte

7 Toto sú zase Ben­jamín­ci: Sal­lú, syn Mešul­láma, syna Jóéda, syna Pedáju, syna Kóláju, syna Maaséju, syna Itíéla, syna Ješajov­ho. 8 Ok­rem neho Gab­baj a Sal­laj, spolu deväťs­tod­vad­saťosem. 9 Jóél, syn Zich­rího, bol pred­staveným nad nimi a Júda, syn Chas­senúov, bol druhý po ňom.

späť na Nehemiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

8 A po ňom Gab­baj, Sal­laj, deväťs­to dvad­saťosem.

Evanjelický

8 Ok­rem neho Gab­baj a Sal­laj, spolu deväťs­tod­vad­saťosem.

Ekumenický

8 Ďalej Gab­baj a Sal­laj, spolu deväťs­tod­vad­saťosem.

Bible21

8 Po něm Gabaj a Salaj, tedy 928 mužů.