RoháčekNehemiáš11,8

Nehemiáš 11:8

A po ňom Gab­baj, Sal­laj, deväťs­to dvad­saťosem.


Verš v kontexte

7 A toto boli synovia Ben­jaminovi: Sal­lu, syn Mešul­lama, syna Joéda, syna Pedai­áša, syna Kolai­áša, syna Maaseiáša, syna Itiela, syna Izai­ášov­ho. 8 A po ňom Gab­baj, Sal­laj, deväťs­to dvad­saťosem. 9 A Jo­el, syn Zich­riho, bol do­zor­com nad nimi, a Júda, syn Has­senu­ov, nad mes­tom druhý.

späť na Nehemiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

8 A po ňom Gab­baj, Sal­laj, deväťs­to dvad­saťosem.

Evanjelický

8 Ok­rem neho Gab­baj a Sal­laj, spolu deväťs­tod­vad­saťosem.

Ekumenický

8 Ďalej Gab­baj a Sal­laj, spolu deväťs­tod­vad­saťosem.

Bible21

8 Po něm Gabaj a Salaj, tedy 928 mužů.