EkumenickýNehemiáš11,9

Nehemiáš 11:9

Jo­el, syn Zik­riho, bol ich pred­stavený, a Jehúda, Has­senu­ov syn, bol druhý po ňom.


Verš v kontexte

8 Ďalej Gab­baj a Sal­laj, spolu deväťs­tod­vad­saťosem. 9 Jo­el, syn Zik­riho, bol ich pred­stavený, a Jehúda, Has­senu­ov syn, bol druhý po ňom. 10 Z kňazov: Jedaja, syn Jójaríba, Jákin,

späť na Nehemiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

9 A Jo­el, syn Zich­riho, bol do­zor­com nad nimi, a Júda, syn Has­senu­ov, nad mes­tom druhý.

Evanjelický

9 Jóél, syn Zich­rího, bol pred­staveným nad nimi a Júda, syn Chas­senúov, bol druhý po ňom.

Ekumenický

9 Jo­el, syn Zik­riho, bol ich pred­stavený, a Jehúda, Has­senu­ov syn, bol druhý po ňom.

Bible21

9 Je­jich ve­li­te­lem byl Jo­el, syn Zikri­ho. Druhým ve­li­te­lem měs­ta byl Juda, syn Senuy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček