EkumenickýMicheáš1,1

Micheáš 1:1

Slovo Hos­podina, ktoré bolo určené Micheášovi Mórešet­skému v čase jud­ských kráľov Jótama, Acháza a Chiz­kiju, ktoré prijal vo videní proti Samárii a Jeruzalemu.


Verš v kontexte

1 Slovo Hos­podina, ktoré bolo určené Micheášovi Mórešet­skému v čase jud­ských kráľov Jótama, Acháza a Chiz­kiju, ktoré prijal vo videní proti Samárii a Jeruzalemu. 2 Počuj­te, všet­ky národy, dávaj po­zor zem i tí, čo ju za­pĺňajú. Nech je Pán, Hos­podin, sved­kom proti vám, Pán zo svoj­ho svätého chrámu, 3 lebo hľa, Hos­podin vy­chádza zo svoj­ho mies­ta, zo­stupuje a kráča po výšinách zeme.

späť na Micheáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Slovo Hos­podinovo, ktoré sa stalo k Micheášovi Morašťan­skému za dní Jotama, Achaza a Ezechiáša, kráľov Júdových, ktoré videl o Samárii a o Jeruzaleme.

Evanjelický

1 Slovo Hos­podinovo, ktoré za­znelo Micheášovi z Mórešetu za dní jud­ských kráľov Jótáma, Acháza, Chiz­kiju, ktoré prijal vo videní o Samárii a Jeruzaleme.

Ekumenický

1 Slovo Hos­podina, ktoré bolo určené Micheášovi Mórešet­skému v čase jud­ských kráľov Jótama, Acháza a Chiz­kiju, ktoré prijal vo videní proti Samárii a Jeruzalemu.

Bible21

1 Slovo Hos­po­di­novo, které do­stal Mi­cheáš Mo­rešetský za vlá­dy jud­ských králů Jo­ta­ma, Achaze a Eze­chiáše – to, co při­jal ve vi­dění o Sa­maří a Je­ruzalémě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček