EkumenickýMicheáš1,3

Micheáš 1:3

lebo hľa, Hos­podin vy­chádza zo svoj­ho mies­ta, zo­stupuje a kráča po výšinách zeme.


Verš v kontexte

2 Počuj­te, všet­ky národy, dávaj po­zor zem i tí, čo ju za­pĺňajú. Nech je Pán, Hos­podin, sved­kom proti vám, Pán zo svoj­ho svätého chrámu, 3 lebo hľa, Hos­podin vy­chádza zo svoj­ho mies­ta, zo­stupuje a kráča po výšinách zeme. 4 Vr­chy sa rozp­lynú pod ním a údolia sa rozštiepia. Budú ako vosk pri ohni a ako vody vy­liate na svah.

späť na Micheáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo hľa, Hos­podin vy­j­de zo svoj­ho mies­ta a sos­túpiac bude šliapať po výšinách zeme.

Evanjelický

3 Lebo, hľa, Hos­podin vy­chádza zo svoj­ho mes­ta, zo­stupuje a kráča po výšinách zeme.

Ekumenický

3 lebo hľa, Hos­podin vy­chádza zo svoj­ho mies­ta, zo­stupuje a kráča po výšinách zeme.

Bible21

3 Hle – Hos­po­din opouští svůj příbytek, už se­stu­puje, šlape po výšinách země!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček