EkumenickýMicheáš1,2

Micheáš 1:2

Počuj­te, všet­ky národy, dávaj po­zor zem i tí, čo ju za­pĺňajú. Nech je Pán, Hos­podin, sved­kom proti vám, Pán zo svoj­ho svätého chrámu,


Verš v kontexte

1 Slovo Hos­podina, ktoré bolo určené Micheášovi Mórešet­skému v čase jud­ských kráľov Jótama, Acháza a Chiz­kiju, ktoré prijal vo videní proti Samárii a Jeruzalemu. 2 Počuj­te, všet­ky národy, dávaj po­zor zem i tí, čo ju za­pĺňajú. Nech je Pán, Hos­podin, sved­kom proti vám, Pán zo svoj­ho svätého chrámu, 3 lebo hľa, Hos­podin vy­chádza zo svoj­ho mies­ta, zo­stupuje a kráča po výšinách zeme.

späť na Micheáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Počuj­te, všet­ky národy, po­zoruj ušima, zem, i jej náp­lň! A Pán Hos­podin nech je sved­kom proti vám, Pán z chrámu svojej svätos­ti.

Evanjelický

2 Počuj­te, všet­ky národy, načúvaj zem, i čo ju na­pĺňa, a nech je Hos­podin, Pán, sved­kom proti vám, Pán zo svoj­ho svätého chrámu.

Ekumenický

2 Počuj­te, všet­ky národy, dávaj po­zor zem i tí, čo ju za­pĺňajú. Nech je Pán, Hos­podin, sved­kom proti vám, Pán zo svoj­ho svätého chrámu,

Bible21

2 Slyš­te, všech­ny národy, naslouchej, země i všich­ni v ní! Panovník Hos­po­din teď pro­ti vám svědčí, Panovník z chrá­mu své sva­tosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček