EkumenickýMatúš7,12

Matúš 7:12

Evanjelium podľa Matúša

Všet­ko, čo chcete, aby ľudia robili vám, rob­te aj vy im. V tom je celý zákon i proroci.


Verš v kontexte

11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dob­ré dary svojim deťom, o čo skôr dá dob­ré dary váš nebes­ký Otec tým, čo ho prosia! 12 Všet­ko, čo chcete, aby ľudia robili vám, rob­te aj vy im. V tom je celý zákon i proroci. 13 Vchádzaj­te tes­nou bránou! Veď prie­stran­ná brána a široká ces­ta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

12 Všet­ko tedy, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im čiňte. Lebo to je zákon aj proroci.

Evanjelický

12 Pre­to čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy; lebo to je zákon aj proroci.

Ekumenický

12 Všet­ko, čo chcete, aby ľudia robili vám, rob­te aj vy im. V tom je celý zákon i proroci.

Bible21

12 Chovej­te se k li­dem přes­ně tak, jak chcete, aby se oni chova­li k vám. Právě v tom spočívá Zákon i Proroci.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček