EkumenickýMatúš7,11

Matúš 7:11

Evanjelium podľa Matúša

Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dob­ré dary svojim deťom, o čo skôr dá dob­ré dary váš nebes­ký Otec tým, čo ho prosia!


Verš v kontexte

10 alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu? 11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dob­ré dary svojim deťom, o čo skôr dá dob­ré dary váš nebes­ký Otec tým, čo ho prosia! 12 Všet­ko, čo chcete, aby ľudia robili vám, rob­te aj vy im. V tom je celý zákon i proroci.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

11 Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dob­ré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dob­ré veci tým, ktorí ho prosia!

Evanjelický

11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dob­ré dary, o čo skôr dá dob­ré veci váš Otec nebes­ký tým, čo Ho prosia!

Ekumenický

11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dob­ré dary svojim deťom, o čo skôr dá dob­ré dary váš nebes­ký Otec tým, čo ho prosia!

Bible21

11 Jest­liže tedy vy, kteří jste zlí, umí­te svým dě­tem dávat dob­ré da­ry, čím spíše váš Otec v ne­besích dá dob­ré věci těm, kdo ho pro­sí?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček