RoháčekMatúš7,12

Matúš 7:12

Evanjelium podľa Matúša

Všet­ko tedy, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im čiňte. Lebo to je zákon aj proroci.


Verš v kontexte

11 Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dob­ré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dob­ré veci tým, ktorí ho prosia! 12 Všet­ko tedy, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im čiňte. Lebo to je zákon aj proroci. 13 Voj­dite tes­nou bránou; lebo je prie­stran­ná brána a široká ces­ta, ktorá vedie do za­hynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú;

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

12 Všet­ko tedy, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im čiňte. Lebo to je zákon aj proroci.

Evanjelický

12 Pre­to čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy; lebo to je zákon aj proroci.

Ekumenický

12 Všet­ko, čo chcete, aby ľudia robili vám, rob­te aj vy im. V tom je celý zákon i proroci.

Bible21

12 Chovej­te se k li­dem přes­ně tak, jak chcete, aby se oni chova­li k vám. Právě v tom spočívá Zákon i Proroci.“