EkumenickýMatúš5,3

Matúš 5:3

Evanjelium podľa Matúša

Blaho­slavení chudob­ní v duchu, lebo ich je nebes­ké kráľov­stvo.


Verš v kontexte

2 Pre­hovoril a začal ich učiť: 3 Blaho­slavení chudob­ní v duchu, lebo ich je nebes­ké kráľov­stvo. 4 Blaho­slavení plačúci, lebo oni budú po­tešení.

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

3 Blaho­slavení chudob­ní duchom, lebo ich je nebes­ké kráľov­stvo.

Evanjelický

3 Blaho­slavení chudob­ní v duchu , lebo ich je kráľov­stvo nebes­ké.

Ekumenický

3 Blaho­slavení chudob­ní v duchu, lebo ich je nebes­ké kráľov­stvo.

Bible21

3 „Blaze chudým v duchu, neboť jim patří ne­bes­ké králov­ství.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček