EkumenickýMatúš5,2

Matúš 5:2

Evanjelium podľa Matúša

Pre­hovoril a začal ich učiť:


Verš v kontexte

1 Keď Ježiš videl zá­stupy, vy­stúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pri­stúpili k nemu. 2 Pre­hovoril a začal ich učiť: 3 Blaho­slavení chudob­ní v duchu, lebo ich je nebes­ké kráľov­stvo.

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

2 a ot­voriac svoje ús­ta učil ich na­sledov­ne:

Evanjelický

2 Ot­voril ús­ta a učil ich:

Ekumenický

2 Pre­hovoril a začal ich učiť:

Bible21

2 za­čal je učit:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček