EvanjelickýMatúš5,3

Matúš 5:3

Evanjelium podľa Matúša

Blaho­slavení chudob­ní v duchu , lebo ich je kráľov­stvo nebes­ké.


Verš v kontexte

2 Ot­voril ús­ta a učil ich: 3 Blaho­slavení chudob­ní v duchu , lebo ich je kráľov­stvo nebes­ké. 4 Blaho­slavení žalos­tiaci, lebo oni po­tešenia dôj­du.

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

3 Blaho­slavení chudob­ní duchom, lebo ich je nebes­ké kráľov­stvo.

Evanjelický

3 Blaho­slavení chudob­ní v duchu , lebo ich je kráľov­stvo nebes­ké.

Ekumenický

3 Blaho­slavení chudob­ní v duchu, lebo ich je nebes­ké kráľov­stvo.

Bible21

3 „Blaze chudým v duchu, neboť jim patří ne­bes­ké králov­ství.