EkumenickýMatúš4,23

Matúš 4:23

Evanjelium podľa Matúša

Ježiš chodil po celej Galilei a učil v ich synagógach. Kázal evan­jelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďmi.


Verš v kontexte

22 a oni hneď nechali loď aj otca a na­sledovali ho. 23 Ježiš chodil po celej Galilei a učil v ich synagógach. Kázal evan­jelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďmi. 24 Chýr o ňom sa rozšíril po celej Sýrii. Prinášali k nemu všet­kých chorých, pos­ti­hnutých rôz­nymi neduh­mi a utr­pením, po­sad­nutých, námesačných a ochr­nutých. A on ich uzdravoval.

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

23 A Ježiš chodil do­okola po celej Galilei učiac v tamojších synagógach a kážuc evan­jelium kráľov­stva a uzdravujúc každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.

Evanjelický

23 Po­tom chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, kázal evan­jelium o kráľov­stve a uzdravoval všet­ky neduhy a všelijaké choroby v ľude.

Ekumenický

23 Ježiš chodil po celej Galilei a učil v ich synagógach. Kázal evan­jelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďmi.

Bible21

23 Ježíš pak pro­cházel ce­lou Ga­li­leu, učil v je­jich syna­go­gách, kázal evange­li­um o Králov­ství a uz­dravoval každou ne­moc a každý ne­duh mezi lid­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček