RoháčekMatúš4,23

Matúš 4:23

Evanjelium podľa Matúša

A Ježiš chodil do­okola po celej Galilei učiac v tamojších synagógach a kážuc evan­jelium kráľov­stva a uzdravujúc každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.


Verš v kontexte

22 A oni hneď opus­tili loďku i svoj­ho otca a išli za ním. 23 A Ježiš chodil do­okola po celej Galilei učiac v tamojších synagógach a kážuc evan­jelium kráľov­stva a uzdravujúc každý neduh a každú chorobu medzi ľudom. 24 A roz­niesol sa o ňom chýr po celej Sýrii, a vodili a nosili k nemu všet­kých ne­moc­ných, trápených rôz­nymi neduhy a mukami, po­sad­lých démonami a námesačníkov a porazených, a uzdravoval ich.

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

23 A Ježiš chodil do­okola po celej Galilei učiac v tamojších synagógach a kážuc evan­jelium kráľov­stva a uzdravujúc každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.

Evanjelický

23 Po­tom chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, kázal evan­jelium o kráľov­stve a uzdravoval všet­ky neduhy a všelijaké choroby v ľude.

Ekumenický

23 Ježiš chodil po celej Galilei a učil v ich synagógach. Kázal evan­jelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďmi.

Bible21

23 Ježíš pak pro­cházel ce­lou Ga­li­leu, učil v je­jich syna­go­gách, kázal evange­li­um o Králov­ství a uz­dravoval každou ne­moc a každý ne­duh mezi lid­mi.