EkumenickýMatúš3,4

Matúš 3:4

Evanjelium podľa Matúša

Ján mal odev z ťavej srs­ti a kožený opasok okolo bedier. Živil sa kobyl­kami a medom divých včiel.


Verš v kontexte

3 Je to ten, o ktorom bolo po­vedané ús­tami proroka Izai­áša: Hlas volajúceho na púšti: Pri­prav­te ces­tu Pánovi, vy­rov­návaj­te mu chod­níky. 4 Ján mal odev z ťavej srs­ti a kožený opasok okolo bedier. Živil sa kobyl­kami a medom divých včiel. 5 Vtedy pri­chádzali k nemu obyvatelia Jeruzalema, ba celého Jud­ska a celého okolia Jor­dána.

späť na Matúš, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 A ten is­tý Ján mal svoj odev z veľb­lúdej srs­ti a kožený opasok okolo svojich bedier, a jeho po­kr­mom boly kobyl­ky a poľný med.

Evanjelický

4 Ten­to Ján mal odev z ťavej srs­ti, okolo bedier kožený opasok a po­kr­mom boli mu kobyl­ky a poľný med.

Ekumenický

4 Ján mal odev z ťavej srs­ti a kožený opasok okolo bedier. Živil sa kobyl­kami a medom divých včiel.

Bible21

4 Ten Jan nosil oděv z vel­bloudí srsti, ko­lem boků měl kožený pás a jeho pokr­mem byly ko­bylky a les­ní med.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček