EkumenickýMatúš3,14

Matúš 3:14

Evanjelium podľa Matúša

Ján mu však chcel v tom za­brániť a po­vedal: Ja by som sa mal tebe dať po­krs­tiť, a ty pri­chádzaš ku mne?


Verš v kontexte

13 Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal po­krs­tiť. 14 Ján mu však chcel v tom za­brániť a po­vedal: Ja by som sa mal tebe dať po­krs­tiť, a ty pri­chádzaš ku mne? 15 Ale Ježiš mu od­povedal: Nechaj to teraz! Pat­rí sa nám vy­konať všet­ko, čo je spravod­livé. A tak mu Ján už neb­ránil.

späť na Matúš, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale Ján mu veľmi bránil a hovoril: Mne je treba, aby som bol po­krs­tený od teba, a ty ideš ku mne?

Evanjelický

14 On Mu však od­poroval a po­vedal: Ja by som sa mal dať po­krs­tiť Tebe, a Ty pri­chádzaš ku mne?

Ekumenický

14 Ján mu však chcel v tom za­brániť a po­vedal: Ja by som sa mal tebe dať po­krs­tiť, a ty pri­chádzaš ku mne?

Bible21

14 Jan mu v tom ale vel­mi bránil: „Já po­tře­bu­ji být pokřtěn od te­be, a ty při­cházíš za mnou?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček