EkumenickýMatúš3,13

Matúš 3:13

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal po­krs­tiť.


Verš v kontexte

12 Má v ruke vejačku a prečis­tí na­mlátené zrno; pšenicu zhromaždí do sýp­ky, no plevy spáli v neuhasiteľnom oh­ni. 13 Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal po­krs­tiť. 14 Ján mu však chcel v tom za­brániť a po­vedal: Ja by som sa mal tebe dať po­krs­tiť, a ty pri­chádzaš ku mne?

späť na Matúš, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 Vtedy prišiel Ježiš od Galilee k Jor­dánu, k Jánovi, aby bol po­krs­tený od neho.

Evanjelický

13 Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jor­dánu ku Jánovi, aby sa mu dal po­krs­tiť.

Ekumenický

13 Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal po­krs­tiť.

Bible21

13 Teh­dy přišel Ježíš z Ga­li­le­je za Janem k Jordánu, aby se od něj ne­chal pokřtít.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček