EkumenickýMatúš26,40

Matúš 26:40

Evanjelium podľa Matúša

Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. Po­vedal teda Pet­rovi: To ste ne­moh­li ani hodinu so mnou bed­liť?


Verš v kontexte

39 Trochu po­odišiel, padol na tvár a mod­lil sa: Otče môj, ak je možné, nech ma minie ten­to kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty. 40 Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. Po­vedal teda Pet­rovi: To ste ne­moh­li ani hodinu so mnou bed­liť? 41 Bed­lite a mod­lite sa, aby ste ne­upad­li do po­kušenia. Duch je síce ochot­ný, ale telo slabé.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

40 Potom prišiel k učeníkom a našiel ich spať a po­vedal Pet­rovi: Či ste tak­to ne­moh­li so mnou bdieť jed­nu hodinu?

Evanjelický

40 Príduc k učeníkom, našiel ich spať; i riekol Pet­rovi: Či ste ne­moh­li bdieť so mnou ani hodin­ku?

Ekumenický

40 Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. Po­vedal teda Pet­rovi: To ste ne­moh­li ani hodinu so mnou bed­liť?

Bible21

40 Když se vrá­til k učedníkům, zjistil, že spí. „Ne­moh­li jste se mnou bdít ani hodinu?“ ře­kl Pet­rovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček