EkumenickýMatúš26,39

Matúš 26:39

Evanjelium podľa Matúša

Trochu po­odišiel, padol na tvár a mod­lil sa: Otče môj, ak je možné, nech ma minie ten­to kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.


Verš v kontexte

38 Vtedy im po­vedal: Moja duša je smut­ná až na sm­rť. Zo­staňte tu a bed­lite so mnou. 39 Trochu po­odišiel, padol na tvár a mod­lil sa: Otče môj, ak je možné, nech ma minie ten­to kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty. 40 Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. Po­vedal teda Pet­rovi: To ste ne­moh­li ani hodinu so mnou bed­liť?

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

39 A po­odíduc trochu ďalej napred padol na svoju tvár, mod­lil sa a hovoril: Môj Otče, ak je možné, nech odíde odo mňa ten­to kalich, avšak nie ako ja chcem, ale jako ty.

Evanjelický

39 Nato po­odišiel trochu, padol na tvár a mod­lil sa tak­to: Otče môj, ak je možné, nech ma minie ten­to kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako Ty.

Ekumenický

39 Trochu po­odišiel, padol na tvár a mod­lil sa: Otče môj, ak je možné, nech ma minie ten­to kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.

Bible21

39 Kou­sek po­o­dešel, padl na tvář a mod­lil se: „O­tče můj, je-li to možné, ať mě ten ka­lich mi­ne! Ať se však ne­stane má vůle, ale tvá.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček