EkumenickýMatúš26,41

Matúš 26:41

Evanjelium podľa Matúša

Bed­lite a mod­lite sa, aby ste ne­upad­li do po­kušenia. Duch je síce ochot­ný, ale telo slabé.


Verš v kontexte

40 Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. Po­vedal teda Pet­rovi: To ste ne­moh­li ani hodinu so mnou bed­liť? 41 Bed­lite a mod­lite sa, aby ste ne­upad­li do po­kušenia. Duch je síce ochot­ný, ale telo slabé. 42 Od­išiel druhý raz a mod­lil sa: Otče môj, ak ma ten­to kalich ne­môže minúť a musím ho vy­piť, nech sa stane tvoja vôľa!

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

41 Bdej­te a mod­lite sa, aby ste ne­vošli do po­kušenia! Duch síce je hotový, ale telo je kreh­ké.

Evanjelický

41 Bdej­te a mod­lite sa, aby ste ne­prišli do po­kušenia; duch je síce hotový, ale telo slabé.

Ekumenický

41 Bed­lite a mod­lite sa, aby ste ne­upad­li do po­kušenia. Duch je síce ochot­ný, ale telo slabé.

Bible21

41 „B­dě­te a mod­lete se, abys­te ne­pod­leh­li pokušení. Duch je od­hod­laný, ale tělo malátné.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček