EkumenickýMatúš25,33

Matúš 25:33

Evanjelium podľa Matúša

Ovce si po­staví na­pravo a capov naľavo.


Verš v kontexte

32 Vtedy sa pred ním zhromaždia všet­ky národy. On od­delí jed­ných od druhých, ako pas­tier od­deľuje ovce od capov. 33 Ovce si po­staví na­pravo a capov naľavo. 34 Po­tom kráľ po­vie tým po pravici: Poďte, požeh­naní môj­ho Ot­ca, zauj­mite kráľov­stvo, ktoré je vám pri­pravené od založenia sveta.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

33 a po­staví ovce po svojej pravici a koz­lov po ľavici.

Evanjelický

33 a po­staví si ovce sprava, koz­lov však zľava.

Ekumenický

33 Ovce si po­staví na­pravo a capov naľavo.

Bible21

33 Ovce po­staví po své pravici, ale koz­ly po levici.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček