EkumenickýMatúš25,15

Matúš 25:15

Evanjelium podľa Matúša

jed­nému dal päť talen­tov, druhému dva a ďalšiemu jeden — každému podľa jeho schop­nos­tí — a od­ces­toval.


Verš v kontexte

14 Bude to tak, ako keď ktosi od­chádzal na ces­tu, za­volal si sluhov a zveril im svoj majetok; 15 jed­nému dal päť talen­tov, druhému dva a ďalšiemu jeden — každému podľa jeho schop­nos­tí — a od­ces­toval. 16 Ten, čo do­stal päť talen­tov, šiel, ob­chodoval s nimi a zís­kal ďalších päť.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

15 A jed­nému dal päť hrivien, jed­nému dve a jed­nému jed­nu, každému podľa jeho vlast­nej možnos­ti, a od­ces­toval.

Evanjelický

15 Jed­nému dal päť talen­tov, inému dva a inému zas jeden; každému podľa jeho schop­nos­tí. A od­ces­toval.

Ekumenický

15 jed­nému dal päť talen­tov, druhému dva a ďalšiemu jeden — každému podľa jeho schop­nos­tí — a od­ces­toval.

Bible21

15 Jedno­mu dal pět hři­ven, další­mu dvě a další­mu jednu, každé­mu pod­le jeho schopností, a ode­šel na ces­tu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček