Bible21Matouš25,15

Matouš 25:15

Jedno­mu dal pět hři­ven, další­mu dvě a další­mu jednu, každé­mu pod­le jeho schopností, a ode­šel na ces­tu.


Verš v kontexte

14 „Je to, jako když si člověk při od­cho­du na ces­tu svo­lal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. 15 Jedno­mu dal pět hři­ven, další­mu dvě a další­mu jednu, každé­mu pod­le jeho schopností, a ode­šel na ces­tu. 16 Ten, který do­stal pět hři­ven, ihned šel, ne­chal je vy­dělávat a zís­kal jiných pět.

späť na Matouš, 25

Príbuzné preklady Roháček

15 A jed­nému dal päť hrivien, jed­nému dve a jed­nému jed­nu, každému podľa jeho vlast­nej možnos­ti, a od­ces­toval.

Evanjelický

15 Jed­nému dal päť talen­tov, inému dva a inému zas jeden; každému podľa jeho schop­nos­tí. A od­ces­toval.

Ekumenický

15 jed­nému dal päť talen­tov, druhému dva a ďalšiemu jeden — každému podľa jeho schop­nos­tí — a od­ces­toval.

Bible21

15 Jedno­mu dal pět hři­ven, další­mu dvě a další­mu jednu, každé­mu pod­le jeho schopností, a ode­šel na ces­tu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček