EkumenickýMatúš25,16

Matúš 25:16

Evanjelium podľa Matúša

Ten, čo do­stal päť talen­tov, šiel, ob­chodoval s nimi a zís­kal ďalších päť.


Verš v kontexte

15 jed­nému dal päť talen­tov, druhému dva a ďalšiemu jeden — každému podľa jeho schop­nos­tí — a od­ces­toval. 16 Ten, čo do­stal päť talen­tov, šiel, ob­chodoval s nimi a zís­kal ďalších päť. 17 Podob­ne aj ten s dvoma zís­kal ďalšie dva.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

16 A ten, ktorý do­stal päť hrivien, od­išiel hneď, za­rábal nimi a vy­robil druhých päť hrivien;

Evanjelický

16 Ten, čo do­stal päť talen­tov, hneď od­išiel, ob­chodoval s nimi a zís­kal iných päť;

Ekumenický

16 Ten, čo do­stal päť talen­tov, šiel, ob­chodoval s nimi a zís­kal ďalších päť.

Bible21

16 Ten, který do­stal pět hři­ven, ihned šel, ne­chal je vy­dělávat a zís­kal jiných pět.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček