EkumenickýMatúš24,16

Matúš 24:16

Evanjelium podľa Matúša

vtedy tí, čo budú v Judsku, nech uj­dú do hôr.


Verš v kontexte

15 Keď teda uvidíte stáť na svätom mies­te ohav­nosť spus­tošenia, o ktorej bolo po­vedané ús­tami proroka Daniela — kto číta, nech po­chopí —, 16 vtedy tí, čo budú v Judsku, nech uj­dú do hôr. 17 Kto bude na streche, nech nezo­stupuje vziať si niečo z domu,

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

16 vtedy tí, ktorí budú v Jud­sku, nech utekajú na vr­chy;

Evanjelický

16 vtedy tí, čo budú v Jud­sku, nech utečú vo vr­chov;

Ekumenický

16 vtedy tí, čo budú v Judsku, nech uj­dú do hôr.

Bible21

16 teh­dy ať ti, kdo jsou v Jud­s­ku, utečou do hor.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček