RoháčekMatúš24,16

Matúš 24:16

Evanjelium podľa Matúša

vtedy tí, ktorí budú v Jud­sku, nech utekajú na vr­chy;


Verš v kontexte

15 Keď tedy uvidíte ohav­nosť spus­tošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svätom mies­te (Kto čítaš, roz­umej! ), 16 vtedy tí, ktorí budú v Jud­sku, nech utekajú na vr­chy; 17 kto bude na po­streší, nech ne­so­stupuje, aby vzal niečo zo svoj­ho domu,

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

16 vtedy tí, ktorí budú v Jud­sku, nech utekajú na vr­chy;

Evanjelický

16 vtedy tí, čo budú v Jud­sku, nech utečú vo vr­chov;

Ekumenický

16 vtedy tí, čo budú v Judsku, nech uj­dú do hôr.

Bible21

16 teh­dy ať ti, kdo jsou v Jud­s­ku, utečou do hor.