EkumenickýMatúš2,12

Matúš 2:12

Evanjelium podľa Matúša

Na po­kyn vo sne, aby sa ne­vracali k Herodesovi, inou ces­tou sa vrátili do svojej krajiny.


Verš v kontexte

11 Vošli do domu, uvideli dieťat­ko s jeho mat­kou Mári­ou. Pad­li na zem a klaňali sa mu. Ot­vorili svoje klenot­nice a obetovali mu dary: zlato, kadid­lo a myr­hu. 12 Na po­kyn vo sne, aby sa ne­vracali k Herodesovi, inou ces­tou sa vrátili do svojej krajiny. 13 Po ich od­chode sa Jozefovi zjavil vo sne Pánov an­jel a po­vedal: Vstaň, vez­mi dieťat­ko i jeho mat­ku a uteč do Egyp­ta! Zo­staň tam tak dl­ho, kým ti ne­poviem. Herodes bude totiž hľadať dieťat­ko, aby ho zmár­nil.

späť na Matúš, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 A na­pomenutí súc od Boha vo sne, aby sa nenav­racovali k Heródesovi, na­vrátili sa inou ces­tou do svojej krajiny.

Evanjelický

12 A keď sa im vo sne do­stalo na­pomenutia, aby sa ne­vracali k Herodesovi, vrátili sa inou ces­tou do svojej krajiny.

Ekumenický

12 Na po­kyn vo sne, aby sa ne­vracali k Herodesovi, inou ces­tou sa vrátili do svojej krajiny.

Bible21

12 Když po­tom od Boha do­sta­li ve snu po­kyn, aby se ne­vrace­li k He­rodovi, vrá­ti­li se do své země ji­nu­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček