EkumenickýMatúš16,14

Matúš 16:14

Evanjelium podľa Matúša

Od­povedali: Jed­ni za Jána Krs­titeľa, druhí za Eliáša, iní za Jeremiáša alebo za jed­ného z prorokov.


Verš v kontexte

13 Keď Ježiš prišiel do končín Cézarey Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov: Za koho po­kladajú ľudia Syna človeka? 14 Od­povedali: Jed­ni za Jána Krs­titeľa, druhí za Eliáša, iní za Jeremiáša alebo za jed­ného z prorokov. 15 Opýtal sa ich: A vy ma za koho po­kladáte?

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

14 A oni po­vedali: Jed­ni hovoria, že si ty Ján Krs­titeľ, iní, že Eliáš, a zase iní, že Jeremiáš, alebo nie­ktorý z prorokov.

Evanjelický

14 Od­povedali: Jed­ni za Jána Krs­titeľa, iní za Eliáša, zase iní za Jeremiáša alebo za jed­ného z prorokov.

Ekumenický

14 Od­povedali: Jed­ni za Jána Krs­titeľa, druhí za Eliáša, iní za Jeremiáša alebo za jed­ného z prorokov.

Bible21

14 Od­po­vědě­li: „Něk­teří za Jana Kř­ti­te­le, jiní za Eliáše, jiní za Je­re­miáše nebo za jiného z proroků.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček