EkumenickýMatúš16,13

Matúš 16:13

Evanjelium podľa Matúša

Keď Ježiš prišiel do končín Cézarey Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov: Za koho po­kladajú ľudia Syna človeka?


Verš v kontexte

12 Vtedy po­chopili, že im nehovoril, aby sa varovali kvás­ku, ale učenia farizejov a saducejov. 13 Keď Ježiš prišiel do končín Cézarey Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov: Za koho po­kladajú ľudia Syna človeka? 14 Od­povedali: Jed­ni za Jána Krs­titeľa, druhí za Eliáša, iní za Jeremiáša alebo za jed­ného z prorokov.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

13 A keď prišiel Ježiš do okolia Cezáree Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov a riekol: Čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja, Syn človeka?

Evanjelický

13 Keď Ježiš prišiel do krajov Cezarey Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov: Za koho po­kladajú ľudia Syna človeka?

Ekumenický

13 Keď Ježiš prišiel do končín Cézarey Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov: Za koho po­kladajú ľudia Syna človeka?

Bible21

13 Když Ježíš přišel do oko­lí Cesa­re­je Fi­li­po­vy, ze­ptal se svých učedníků: „Za koho mají li­dé Syna člověka?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček