EkumenickýMatúš16,1

Matúš 16:1

Evanjelium podľa Matúša

Nato prišli farizeji a saduceji a po­kúšali ho. Žiadali, aby im ukázal znamenie z neba.


Verš v kontexte

1 Nato prišli farizeji a saduceji a po­kúšali ho. Žiadali, aby im ukázal znamenie z neba. 2 On im však od­povedal: Keď na­stane večer, hovoríte: Bude pek­ne, nebo sa čer­venie. 3 A ráno: Dnes bude nečas, nebo je čer­vené a za­chmúrené. Vzhľad ob­lohy viete po­súdiť a znamenia čias ne­viete?

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

1 A pri­stúpili k nemu farizeovia a sadúce­ovia a po­kúšajúc žiadali ho, žeby im ukázal znamenie z neba.

Evanjelický

1 Prišli k Nemu farizeji a sadukaji a po­kúšajúc Ho, žiadali, aby im ukázal znamenie z neba.

Ekumenický

1 Nato prišli farizeji a saduceji a po­kúšali ho. Žiadali, aby im ukázal znamenie z neba.

Bible21

1 Po­tom ho přiš­li pokoušet fa­ri­ze­ové a sa­du­ceové. Žáda­li ho, aby jim ukázal nějaké zna­mení z ne­be.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček