Bible21Matouš16,1

Matouš 16:1

Po­tom ho přiš­li pokoušet fa­ri­ze­ové a sa­du­ceové. Žáda­li ho, aby jim ukázal nějaké zna­mení z ne­be.


Verš v kontexte

1 Po­tom ho přiš­li pokoušet fa­ri­ze­ové a sa­du­ceové. Žáda­li ho, aby jim ukázal nějaké zna­mení z ne­be. 2 Od­po­věděl jim: „Večer říká­te: ‚Bu­de hez­ky, nebe se červená.‘ 3 Za svítání ale: ‚Dnes bude ošklivo, nebe se čer­vená mraky.‘ Umí­te ro­ze­z­nat ne­bes­ké úka­zy, ale zna­mení těch­to časů ro­ze­z­nat ne­u­mí­te?

späť na Matouš, 16

Príbuzné preklady Roháček

1 A pri­stúpili k nemu farizeovia a sadúce­ovia a po­kúšajúc žiadali ho, žeby im ukázal znamenie z neba.

Evanjelický

1 Prišli k Nemu farizeji a sadukaji a po­kúšajúc Ho, žiadali, aby im ukázal znamenie z neba.

Ekumenický

1 Nato prišli farizeji a saduceji a po­kúšali ho. Žiadali, aby im ukázal znamenie z neba.

Bible21

1 Po­tom ho přiš­li pokoušet fa­ri­ze­ové a sa­du­ceové. Žáda­li ho, aby jim ukázal nějaké zna­mení z ne­be.

Bible21Matouš16,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček