EkumenickýMatúš16,2

Matúš 16:2

Evanjelium podľa Matúša

On im však od­povedal: Keď na­stane večer, hovoríte: Bude pek­ne, nebo sa čer­venie.


Verš v kontexte

1 Nato prišli farizeji a saduceji a po­kúšali ho. Žiadali, aby im ukázal znamenie z neba. 2 On im však od­povedal: Keď na­stane večer, hovoríte: Bude pek­ne, nebo sa čer­venie. 3 A ráno: Dnes bude nečas, nebo je čer­vené a za­chmúrené. Vzhľad ob­lohy viete po­súdiť a znamenia čias ne­viete?

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

2 A on od­povedal a riekol im: Keď je večer hovorievate: Bude pekné počasie, lebo sa čer­venie nebo,

Evanjelický

2 On im však od­povedal: [Keď sa zvečerieva, hovorievate: Zore sú za­pálené na nebi; bude pek­ne.

Ekumenický

2 On im však od­povedal: Keď na­stane večer, hovoríte: Bude pek­ne, nebo sa čer­venie.

Bible21

2 Od­po­věděl jim: „Večer říká­te: ‚Bu­de hez­ky, nebe se červená.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček