EkumenickýMatúš14,27

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Matúš 14:27

Evanjelium podľa Matúša

Ale Ježiš sa im hneď oz­val: Vzmužte sa! Ja som to! Neboj­te sa!


Verš v kontexte

26 Keď ho učeníci videli kráčať po mori, pre­strašení hovorili: To je prí­zrak! A od strachu kričali. 27 Ale Ježiš sa im hneď oz­val: Vzmužte sa! Ja som to! Neboj­te sa! 28 Peter mu od­povedal: Pane, ak si to ty, roz­káž mi, aby som prišiel k tebe po vode!

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

27 Ale Ježiš hneď pre­hovoril k nim a po­vedal: Dúfaj­te, ja som, neboj­te sa!

Evanjelický

27 Ježiš však hneď pre­hovoril k nim: Vzmužte sa, ja som, neboj­te sa!

Ekumenický

27 Ale Ježiš sa im hneď oz­val: Vzmužte sa! Ja som to! Neboj­te sa!

Bible21

27 „Vzchop­te se, to jsem já!“ pro­mlu­vil na ně hned Ježíš. „Ne­boj­te se.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček