RoháčekMatúš14,27

Matúš 14:27

Evanjelium podľa Matúša

Ale Ježiš hneď pre­hovoril k nim a po­vedal: Dúfaj­te, ja som, neboj­te sa!


Verš v kontexte

26 A učeníci vidiac ho chodiť po mori zľak­li sa a vraveli, že je to nejaká obluda, a skrík­li od strachu. 27 Ale Ježiš hneď pre­hovoril k nim a po­vedal: Dúfaj­te, ja som, neboj­te sa! 28 A Peter mu od­povedal a riekol: Pane, ak si to ty, roz­káž mi, aby som prišiel za tebou po vodách.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

27 Ale Ježiš hneď pre­hovoril k nim a po­vedal: Dúfaj­te, ja som, neboj­te sa!

Evanjelický

27 Ježiš však hneď pre­hovoril k nim: Vzmužte sa, ja som, neboj­te sa!

Ekumenický

27 Ale Ježiš sa im hneď oz­val: Vzmužte sa! Ja som to! Neboj­te sa!

Bible21

27 „Vzchop­te se, to jsem já!“ pro­mlu­vil na ně hned Ježíš. „Ne­boj­te se.“