EkumenickýMatúš10,21

Matúš 10:21

Evanjelium podľa Matúša

Brat vy­dá na sm­rť brata a otec dieťa; deti po­vs­tanú proti rodičom a usmr­tia ich.


Verš v kontexte

20 Veď to nebudete hovoriť vy, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. 21 Brat vy­dá na sm­rť brata a otec dieťa; deti po­vs­tanú proti rodičom a usmr­tia ich. 22 Všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vy­tr­vá až do kon­ca, bude spasený.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

21 Lebo brat brata vy­dá na sm­rť a otec dieťa, a po­vs­tanú deti na rodičov a usmr­tia ich.

Evanjelický

21 A brat vy­dá brata na sm­rť a otec dieťa a deti po­vs­tanú proti rodičom a usmr­tia ich.

Ekumenický

21 Brat vy­dá na sm­rť brata a otec dieťa; deti po­vs­tanú proti rodičom a usmr­tia ich.

Bible21

21 Bra­tr bra­t­ra i otec syna teh­dy vy­dá na smrt, dě­ti po­vstanou pro­ti svým ro­dičům a za­bi­jí je.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček