EkumenickýMatúš1,17

Matúš 1:17

Evanjelium podľa Matúša

A tak všet­kých po­kolení od Ab­raháma po Dávida bolo š­tr­násť, od Dávida po babylon­ské zajatie š­tr­násť a od babylon­ského zajatia po Kris­ta š­tr­násť.


Verš v kontexte

16 Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kris­tus. 17 A tak všet­kých po­kolení od Ab­raháma po Dávida bolo š­tr­násť, od Dávida po babylon­ské zajatie š­tr­násť a od babylon­ského zajatia po Kris­ta š­tr­násť. 18 S narodením Ježiša Kris­ta to bolo tak­to: Jeho mat­ka Mária bola za­snúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 A tak všet­kých rodov od Ab­raháma až po Dávida bolo rodov š­tr­násť a od Dávida až po pre­síd­lenie do Babylona rodov š­tr­násť a od pre­síd­lenia do Babylona až po Kris­ta rodov š­tr­násť.

Evanjelický

17 Všet­kých po­kolení od Ab­raháma po Dávida bolo teda š­tr­násť, od Dávida po babylon­ské zajatie š­tr­násť po­kolení, a od babylon­ského zajatia až po Kris­ta š­tr­násť po­kolení.

Ekumenický

17 A tak všet­kých po­kolení od Ab­raháma po Dávida bolo š­tr­násť, od Dávida po babylon­ské zajatie š­tr­násť a od babylon­ského zajatia po Kris­ta š­tr­násť.

Bible21

17 Celkem tedy bylo čtrnáct poko­lení od Abraha­ma po Davi­da, čtrnáct poko­lení od Davi­da po babylon­ské za­jetí a čtrnáct poko­lení od babylon­ského za­jetí po Krista.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček