EkumenickýMatúš1,16

Matúš 1:16

Evanjelium podľa Matúša

Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kris­tus.


Verš v kontexte

15 Eliúd splodil Eleazára, Eleazár splodil Matana, Matan splodil Jákoba, 16 Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kris­tus. 17 A tak všet­kých po­kolení od Ab­raháma po Dávida bolo š­tr­násť, od Dávida po babylon­ské zajatie š­tr­násť a od babylon­ského zajatia po Kris­ta š­tr­násť.

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný KRIS­TUS.

Evanjelický

16 Jákob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, menovaný Kris­tus.

Ekumenický

16 Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kris­tus.

Bible21

16 a Jákob zplo­dil Josefa, muže Ma­rie, z níž se na­ro­dil Ježíš zvaný Kri­stus.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček