EkumenickýMarek8,8

Marek 8:8

Evanjelium podľa Mareka

Ľudia sa na­sýtili, ba naz­bierali aj sedem košíkov zvyškov z chleba.


Verš v kontexte

7 Mali aj nie­koľko rybičiek. Aj tie požeh­nal a kázal ich roz­dať. 8 Ľudia sa na­sýtili, ba naz­bierali aj sedem košíkov zvyškov z chleba. 9 Ľudí bolo asi štyri tisíc. Na­koniec zá­stup roz­pus­til.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

8 A tak jedli a na­sýtili sa a na­sberali zvyšných kús­kov sedem košov.

Evanjelický

8 I jed­li a na­sýtili sa. Ešte aj sedem košov zvyškov naz­bierali.

Ekumenický

8 Ľudia sa na­sýtili, ba naz­bierali aj sedem košíkov zvyškov z chleba.

Bible21

8 A tak se naje­dli do sytosti a ještě na­sbíra­li sedm košů nalá­maných kous­ků, které zbyly.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček