EkumenickýMarek8,7

Marek 8:7

Evanjelium podľa Mareka

Mali aj nie­koľko rybičiek. Aj tie požeh­nal a kázal ich roz­dať.


Verš v kontexte

6 Nato ľuďom pri­kázal, aby si po­sadali na zem. Ježiš vzal tých sedem chlebov, dob­rorečil, lámal a podával svojim učeníkom, aby ich roz­deľovali. Oni ich roz­dali zá­stupu. 7 Mali aj nie­koľko rybičiek. Aj tie požeh­nal a kázal ich roz­dať. 8 Ľudia sa na­sýtili, ba naz­bierali aj sedem košíkov zvyškov z chleba.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

7 A mali aj niekoľko rybičiek, a požeh­najúc ich po­vedal, aby aj tie pred­kladali.

Evanjelický

7 Mali aj nie­koľko rybičiek. Aj tie požeh­nal a kázal roz­dávať.

Ekumenický

7 Mali aj nie­koľko rybičiek. Aj tie požeh­nal a kázal ich roz­dať.

Bible21

7 Mě­li také pár malých rybek. Ježíš je požeh­nal a ře­kl, ať předkládají i je.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček