EkumenickýMarek8,30

Marek 8:30

Evanjelium podľa Mareka

No Ježiš im dôraz­ne pri­kázal, aby o ňom pred ni­kým nehovorili.


Verš v kontexte

29 On sa ich opýtal: A za koho ma po­kladáte vy? Peter mu od­povedal: Ty si Kris­tus! 30 No Ježiš im dôraz­ne pri­kázal, aby o ňom pred ni­kým nehovorili. 31 Po­tom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho tr­pieť. Za­vrh­nú ho starší, veľkňazi i zákon­níci, za­bijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

30 A pri­hrozil im, aby ni­komu nehovorili o ňom.

Evanjelický

30 Vtedy im prís­ne pri­kázal, aby o Ňom ne­vraveli ni­komu.

Ekumenický

30 No Ježiš im dôraz­ne pri­kázal, aby o ňom pred ni­kým nehovorili.

Bible21

30 On je ale přísně na­po­menul, aby to o něm niko­mu neříka­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček